Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH TỔ NI ĐẠI ÁI ĐẠO CHƯ NI TIỀN BỐI HỮU CÔNG PHẬT GIÁO 

Ngày 01-02 tháng 10 năm 2022, nhận lời mời của  PBNG T.P HCM. PBNG tỉnh Gia Lai gồm 16 chư Ni trưởng, ni sư và quý sư cô đã đến nghỉ qua đêm tại khách sạn Khách sạn Windsor 18 đường An Dương Vương  Phường 09, quận 05 và tham dự đại lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ ni ĐẠI ÁI ĐẠO và chư ni tiền bối hữu công - PGVN PL 2566- DL 2022

DANH SÁCH PHÂN BAN NI GIỚI GIA  LAI 

THAM DỰ  LỄ TỔ KIỀU ĐÀM DI

1.  Ni Trưởng Thượng  Hạnh Hạ Thiện - Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai.

2.Ni Trưởng  Thượng  Hạnh Hạ Nguyện - Trưởng PBNG tỉnh GIa Lai - Trưởng đoàn

3.Ni Trưởng Thượng  Hạnh Hạ Đức - Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai.

4. Ni Trưởng Thượng  Hiệp Hạ Liên - Phó PBNG tỉnh GIa Lai.

5.  Ni Trưởng Thượng  Chuyên Hạ Liên - Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai

6. Ni Sư Thích Nữ Phục Liên - Phó PBNG tỉnh GIa Lai

7Ni Sư Thích Nữ Minh Nguyên - Phó PBNG tỉnh GIa Lai

8.Ni Sư Thích Nữ Minh Kiểu -Thư ký PBNG tỉnh GIa Lai

9.Ni Sư Thích Nữ Minh Vân -  Thủ quỹ PBNG tỉnh GIa Lai

10. Sư Cô Thích Nữ Quảng Như - Ủy Viên liên lạc PBNG tỉnh GIa Lai

11.Sư Cô Thích Nữ Minh Túc - Truyền Thông Thông Tin PBNG tỉnh GIa Lai

12.Ni Sư Thích Nữ Minh Thuận - Thị giả Ni Trưởng Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai

13.Ni Sư Thích Nữ Hoa  Liên - Thị giả Ni Trưởng phó PBNG tỉnh GIa Lai.

14.Sư Cô Thích Nữ Minh Giới -Thị giả Ni Trưởng Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai.

15.Sư Cô Thích Nữ Hiền Liên -Thị giả Ni Trưởng Chứng minh PBNG tỉnh GIa Lai

16.Sư Cô Thích Nữ Minh Đức -Thị giả Ni Trưởng Trưởng  PBNG tỉnh GIa Lai

Một số hình ảnh của chư Ni trưởng , Ni sư và quý sư cô do  Ni Trưởng  Thượng  Hạnh Hạ Nguyện - Trưởng PBNG tỉnh GIa Lai - Trưởng đoàn tham dự đại lễ tại học viện Phật giáo VN (cơ sở II) xã Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh - TP HCM ngày 01 và ngày 02 tháng 10 năm 2022.

 

 

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm
Lịch phật sự
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 374.149 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số video : 100 Video

Tổng số lượt xem video : 54.963 Lượt xem