Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

         

Có những mốc thời gian đi vào lịch sử. Có những sự kiện trở thành dấu ấn của nhân loại. Mốc thời gian và sự kiện đã thay đổi bao thân phận và định mệnh người phụ nữ  Ấn Độ thời bấy giờ, từ người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ, giai cấp được lên hàng bậc thánh. Sử liệu lịch sử Phật Giáo thế giới không thể quên lãng. Đó chính là, lịch sử Phật giáo Ấn Độ ghi nhận về  Di mẫu Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo Mahàpajàpati Gotami - Ma Ha Ba Xà Ba Đề ) đã cùng 500 người nữ trong dòng họ Vương tộc Sakya đi bộ từ thành Ca Tỳ La vệ,  qua biên giới Nepal và India để đến Shivali cầu  xin Đức Phật được  xuất gia.  Đọc sử liệu rồi có duyên ngồi xe đi từ Shivali , làm thủ tục để thông hành nước Nepal rồi đi đến Thành Capilavathu mới đáng đê đầu đảnh lễ sát đất lòng quyết chí, kiên nhẫn của di mẫu Đại Ái Đạo tổ sư.  Tổ Đại Ái Đạo Tổ Sư hiện thân trong cuộc đời tại đất nước Ấn Độ vào thời điểm xã hội phân chia ấn định giai cấp thêm cấp số chế độ mẫu hệ. Nếu không có lòng tha thiết với đạo, làm sao giới nữ ngày nay chúng ta được phép xuất gia và dự vào dòng thánh.

         Thật vậy, nếu không có sự nỗ lực quyết tâm thì làm sao thuyết phục và cầu xin tôn giả A Nan giúp đỡ. Di mẫu Kiều Đàm Di ba lần cầu xin Đức Thế Tôn mở lòng cho phép người nữ xuất gia. Hơn nữa, nếu không thêm chút tình riêng Tôn giả A Nan nghỉ đến sự nuôi dưỡng của di mẫu từ khi Hoàng hậu Ma Da lâm chung sau khi hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa, khó mà giới nữ thời Đức Phật được xuất gia.

        Cộng chung những thiện duyên, mà thiếu sự quyết tâm cầu đạo, hàng nữ giới  trên toàn thế giới ngày hôm nay làm sao được dự vào hàng Chúng Chung Tôn, được lưu chảy trong dòng Thánh của tăng đoàn. Như vậy, chúng ta có quyết phát bồ đề tâm cầu đạo, mới đắt đạo. Một thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, một A LA HÁN một thánh tổ cho hàng ni giới Phật Giáo thế giới. Nam Mô quá khứ vị lại Hỷ Kiến Phật tôn giả, Ngài  đã trợ hóa cùng Đức Như Lai.

Quả vậy,

    "Không có việc gì khó,

     Chỉ sợ mình không làm.

      Đào núi hay lấp biển,

     Quyết làm quyết có xong".

       Từ một gương sáng quyết cầu đạo và đắc đạo. Mỗi hàng đệ tử  xuất gia, chúng con cắt ái từ sơ thân, tìm thầy hiền bạn tốt học đạo, tu Phật. Chúng con phải quyết cầu đạo mới quyết bỏ luôn "cái vóc con người ".  Quên đi áo đẹp, ăn ngon để xuất gia. Mong rằng, mỗi năm đại lễ tưởng niệm thánh tổ Kiều Đàm Di. Mỗi người con gái của Đức Phật hãy phát nguyện, phát tâm cầu đạo, tinh tấn tu tập ngỏ hầu giải thoát chính mình khỏi tham chấp, bản ngã của từ đó  cùng đại tăng trợ hóa giới trẻ ngày nay với tất cả phương tiện thiện xảo trong giai đoạn đỉnh cao của công nghệ 4.0 của thế kỷ 21 này.

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm
Lịch phật sự
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 374.151 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số video : 100 Video

Tổng số lượt xem video : 54.963 Lượt xem