Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

MỘT LẦN THỌ GIỚI -TRỌN ĐỜI TRÌ GIỚI. 

ĐẾN GIA LAI VỚI KỶ NIỆM NHỮNG CƠN MƯA CUỐI MÙA THU, NHƯ CAM LỘ GỘT RỬA HẾT TÂM CAN CẤU UẾ CỦA HỜN GIẬN, HƠN THUA. THAY VÀO ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY SỐNG TRONG GIỚI PHÁP THANH TỊNH CỦA GIỚI TRƯỜNG. VỀ LẠI BỔN TỰ CÒN LẠI BAO DẤU ẤN KỶ NIỆM LẦN ĐẦU TIÊN KHOÁT LÊN THÂN TẤM Y CÀ SA VỚI CÁC GIỚI TỬ SA DI VÀ SA DI NI - LẦN ĐẦU TIÊN THỌ NHẬN 3 Y- MỘT BÌNH BÁT ĐỐI VỚI CÁC GIỚI TỬ TỲ KHOE -TỲ KHEO NI. VÀ THỨC XOA MA NA GIỚI TỬ LẠI THỌ THEM NHỮNG PHÁP HỌC GIỚI ĐỂ LÀM THỀM THANG ĐỂ TIẾP TỤC NHẬN LÃNH GIỚI CỤ TÚC , MỘT TRONG 5 CHÚNG ĐỆ TỬ XUẤT GIA CỦA ĐỨC PHẬT.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH HẬU TẤN ĐÀN LƯU GIỮ ĐỂ NHỚ MỘT LẦN THỌ GIỚI - TRỌN ĐỜI TRÌ GIỚI.

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm
Lịch phật sự
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 374.144 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số video : 100 Video

Tổng số lượt xem video : 54.962 Lượt xem