Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Ngày 09 tháng 08 năm Nhâm Dần (4/09/2022) vào lúc 07:00 a.m  tại nội giới đàn chùa Bảo Sơn. Chư Thập giới sư tiếp tục đăng đàn truyền Tỳ kheo ni cho 32 giới tử sau khi hoàn thành xong phần thi vấn đáp - viết luận văn - tụng luật. 32 giới tử Thứ tự tấn thành 11 đàn để thọ lãnh giới pháp thanh tịnh. 

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm
Lịch phật sự
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 374.155 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số video : 100 Video

Tổng số lượt xem video : 54.964 Lượt xem