Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

     TÒNG LÂM THẠCH TRỤ CỦA PHẬT GIÁO GIA LAI 

      Thích Nữ Minh Kiểu

Một hành giả trên bước đường tu học, đạt kết quả cần phải đầy đủ ba yếu tố căn bản : GIỚI – ĐỊNH – TUỆ. Trong đó , Giới luật là thầy, Trí tuệ là sự nghiệp.Từ đó mới thành tựu viên mãn nhân cách, mới tiến bước vững vàng trên con đường Giải Thoát Giác Ngộ. Đó cũng là ý nghĩa của danh xưng Đại Giới Đàn CAM LỘ - GIÁC NGỘ .Nay kính cẩn tuyên đề lược thuật tiểu sử của bậc Tòng Lâm Thạch Trụ  để giới tử tứ chúng cúi đầu đảnh lễ tri ân và tưởng niệm báo ân.

                                                                              

I.THÂN THẾ

Hòa Thượng thượng Giác hạ Ngộ thế danh là Nguyễn Hộ, sinh ngày 08-04-1924, tại thôn Thiết Đính, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài là con trai thứ ba trong gia đình có bốn người con. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Bính (tự Hồng) và bà Lê Thị Kế.Thân phụ và thân mẫu ngài đều là Phật tử thuần thành, lại là gia đình Nho giáo thuần lương, nên Ngài được giáo dục tinh thần giáo lý Phật Đà, sớm hình thành nơi ngài những đức tính bi dũng xuất trần thượng sĩ. Thuở ấu thời ngài thường được song thân đưa đến chùa Phước Sơn viếng chùa lễ Phật, nên từ nhỏ ngài đã được hấp thụ kinh điển Phật giáo, nghi thức thiền môn, và ý chí xuất gia nơi ngài cũng bắt đầu từ đó.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC     

+ Vốn có túc duyên với Phật pháp từ nhiều đời, ý chí xuất trần đã sẵn, được sự đồng ý của song thân, năm lên 14 tuổi, ngài phát nguyện xuất gia tu học tại chùa Phước Sơn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. Bổn sư đầu tiên thế độ ngài lúc ấy là Hòa Thượng Như Phước, tự Giải Mộng, hiệu Tường Quang trụ trì chùa Phước Sơn. Tại đây, ngài được Bổn sư đặt cho pháp danh là Thị Hớn.

+ Năm 1943, lúc ngài 19 tuổi, sau năm năm tu học, ngài được Hòa Thượng Tường Quang cho thọ giới Sa Di tại giới đàn Tổ Đình Thiên Đức, Tuy Phước, Bình Định do Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu làm Đường đầu.

+ Vốn bẩm tính thông minh, lại có một đạo phong uy nghiêm ngay từ khi còn nhỏ, ngài được Hòa Thượng Tường Quang rất thương mến. Nhận thấy khả năng thông tuệ của ngài sẽ tiến xa hơn, cao hơn trên đường tu học, nên Hòa Thượng khuyên ngài vào Tuy Phước Bình Định, nơi có nhiều bậc Long Tượng trong tòng lâm Phật pháp để cầu pháp, tu học.

+ Năm lên 21 tuổi,vâng theo lời chỉ dạy của HT. Tường Quang, ngài đảnh lễ vị Hòa Thượng ân sư khả kính, từ giả chùa Phước Sơn thân thương và khăn gói lên đường vào miền đất Tổ Tuy Phước – Bình Định để tiếp tục học đạo.

+ Năm 1926, vốn có túc duyên sư đồ từ trước, ngài đã đến Tổ Đình Thiên Phước, xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, cầu HT. thượng Huệ hạ Chiếu làm Bổn sư và được HT.Huệ Chiếu hoan hỷ nhận ngài làm đệ tử và ban cho pháp danh là Nguyên Uyên tự Chí Đạt hiệu Giác Ngộ.

+ Năm 1952, ngài thọ Cụ Túc Giới tại Đại Giới Đàn tổ đình Thiên Bình, xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Giới đàn này do HT. Thích Huệ Chiếu (tổ đình Thập Tháp) làm Đường đầu, HT.Thích Tâm Đạt viện chủ tổ đình Thiên Bình làm Giáo thọ, HT.ngài Phúc Hộ làm Yết Ma A Xà Lê.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO

          + Năm 1953, ngài được Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định lúc bấy giờ đề cử chức vụ Chánh thư ký Phật giáo cứu quốc xã Phước Hưng đồng thời tham gia các đoàn thể tại địa phương, cùng nhân dân chống giặc ngoại xâm, chăm lo các mặt đạo đức trong mọi sinh hoạt của Thiện tín Phật tử và cộng đồng nhân dân bằng giáo lý Phật Đà.

          + Năm 1954, với nhu cầu Phật sự, cộng đồng Phật tử chùa Thiên Trúc cung thỉnh ngài trụ trì chùa Thiên Trúc, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định. Trong thời gian này, ngài đại trùng kiến lại chùa Thiên Trúc và hướng dẫn Phật tử tu học, đồng thời đào tạo tăng chúng xuất gia, chúng đệ tử dược ngài thế độ tại chùa này như: TT. Thích Quảng Cố, TT. Thích Quảng Bửu, HT Thích Tâm Tường, TT Thích Quảng Hiện .

+ Năm 1957, ngài giao chùa cho TT Thích Quảng Cố trông nom, ngài lên đường ra Huế , tham gia các lớp nghiên cứu Phật học tại Phật học đường Báo Quốc.

+ Năm 1961, ngài trở về chùa Thiên Trúc tiếp tục sứ mệnh tiếp tăng độ chúng, và tham gia công tác Phật sự tại tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định.

+ Năm 1964, ngài được bổ nhiệm trú trì chùa Pháp Lâm ở Đà Nẳng, hướng dẫn Phật tử tu tập .

+ Năm 1966, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định mời ngài về Tổ Đình Long Khánh để tham gia công tác giáo dục, đào tạo tăng tài, kiêm chức vụ đặc ủy văn hóa Phật giáo Bình Định. Từ đây, ngài làm Giáo thọ các trường Bồ Đề chùa Long Khánh, Bồ Đề Nguyên Thiều, Phật học Nguyên Thiều. Năm 1970,ngài được chư Tăng Tổ đình Thập Tháp mời làm Giám học của học viên Phước Huệ.

+ Năm 1972, Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo quyết định cử ngài nhận lãnh trách nhiệm Hoằng pháp Cao Nguyên, bổ nhiệm ngài về trụ trì chùa Bửu Thắng

( chùa Tỉnh Hội) thành phố Pleiku , tỉnh Gia Lai .

+ Ngày 08 -03 -1974, ngài chính thức nhận chức vụ trú trì chùa Bửu Thắng. Ngài bắt tay vào việc chỉnh đốn Thiền môn, trang nghiêm tổ đình,tiếp tăng độ chúng , hướng dẫn đạo tràng tu hoc, tham gia công tác Phật sự tỉnh nhà.

+ Sau 1975, địa bàn hành chánh Gia Lai – Kon Tum mở rộng, hoạt động Phật giáo đòi hỏi nhiều sự hy sinh , dấn thân phụng sự, ngài là bậc cao tăng trụ trì chùa Tỉnh Hội, nên trách nhiệm Phật sự của ngài đối với Giáo hội và quần chúng Phật tử lớn lao hơn.

+ Đối với chư Tăng và Phật tử : chùa Bửu Thắng là trung tâm an cư kiết hạ của chư Tăng toàn tỉnh, nên hằng năm, ngài ra sức chăm lo nơi ăn chổ nghỉ cho chư tăng trong ba tháng an cư kiết hạ, công việc đơn giản nhưng không kém phần gian nan. Đối với Gia Đình Phật Tử, Ngài luôn nhắc nhở các vị trú trì, các ban hộ tự, phải quan tâm giúp đở cho GĐPT, để tiếp nối hậu lai,báo Phật ân đức, duy trì nét đẹp văn hóa của tổ tiên.

+ Tại Đại Hội toàn quốc nhiệm kỳ V, 2002-2007, ngài được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng. Và được suy tôn vào Hội Đồng Chứng Minh TW Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

+ Năm 2006, nhận thấy tuổi cao sức yếu, ngài phó chúc cho Thượng Tọa Thích Tâm Tường thay thế ngài nhận chức vụ trú trì chùa Bửu Thắng. Ban Trị Sự và Tăng Ni Phật tử, nhất tâm suy tôn ngài làm viện chủ chùa Bửu Thắng để tiếp tục làm bóng mát Bồ đề cho chúng đệ tử, đàn hậu lai.       

Gần 40 năm hành đạo, làm Phật sự nhiều nơi, nhưng mãnh đất Tây Nguyên này nói chung và chùa Bửu Thắng nói riêng là nơi Ngài gắn bó và cống hiến tâm sức thật nhiều.Điểm nổi bậc là suốt cuộc đời tu tập và hành đạo, Ngài luôn đề cao và nghiêm trì giới luật, tinh tấn hành trì Phật pháp. Khuyến khích sách tấn Tăng Ni, nhất là thế hệ Tăng Ni trẻ phải tinh tấn trong việc An Cư Kiết Hạ hàng năm, để thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Huệ, có như vậy mới giữ gìn mạng mạch Phật pháp.

IV. VIÊN TỊCH

Vạn pháp đều Vô thường như lời Đức Phật dạy . Gần 60 năm tận tụy với Đạo pháp, Giáo hội, nghiêm trì giới luật, khơi thông mạng mạch Phật pháp, thắp sáng nguồn thiền, cống hiến cho Đạo pháp, cho quê hương.Năm tháng hiện hữu trên cuộc đời, thân xác hữu hình như ngôi nhà đến thời gian hủy hoại.Như Bồ Tát Duy Ma thị hiện tật bệnh để hóa độ chúng sanh.Vào lúc 9h45 phút, ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần (Nhằm ngày 19 -11 năm 2010), tại chùa Bửu Thắng, thành phố Pleiku, ngài đã thâu thần thị tịch, trong khoảnh khắc thiêng liêng, với âm vang của lời kinh câu kệ, cùng tiếng niệm Phật trầm hùng của thất chúng đệ tử , trong nổi niềm kính tiếc vô biên. Ngài trụ thế thọ 86, hạ lạp 59 tuế.

Ngày nay , mặc dầu Hòa Thượng đã đi vào cõi Niết Bàn Bất Sanh, nhưng gương sáng ngời Trí tuệ, Giới hạnh và tinh thần vì Đạo pháp của Ngài còn âm vang với GHPGVN tỉnh Gia Lai, với Tăng Ni , Phật tử  phố núi Pleiku xứ sở Tây Nguyên sương mù. Tri ân và báo ân, Đại Giới Đàn CAM LỘ - GIÁC NGỘ - 2015, đã tuyên đề danh hiệu của Ngài, để giới tử tứ chúng ân triêm công đức, thấm nhuần Trí Tuệ Từ Bi cao cả của một bậc “Tòng Lâm Thạch Trụ”, hương đức hạnh mãi mãi bay xa.

Nam Mô Từ  Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tứ Thế, húy thượng NGUYÊN  hạ UYÊN , tự CHÍ ĐẠT, hiệu GIÁC NGỘ cố Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

                                                                                        TM Ban Kiến Đàn

Ban Thư ký – nội dung

Thích Nữ Minh Kiểu

Thành kính khể thủ lễ

Cùng chuyên mục

Tìm kiếm

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CỦA QUỸ TỪ TÂM OANH VŨ
(Ngày 04 tháng 01 năm 2019)
Trong chương trình từ thiện phát quà tại Trường Tiểu Học - THCS Kpa Klong, Xã La Kdam, Huyện La Pa, Tỉnh Gia lai có sự hiện diện có Sư Cô Minh Túc ( Đại diện bên Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ ), Bác Xuân Quỳnh ( Phó Giám đốc Chữ thập đỏ Tỉnh Gia Lai ) và Đại diện Ban giám hiệu của Trường Tiểu Học - THCS Kpa Klong cùng phát quà 603 áo ấm gió từ thiện cho các em học sinh nghèo dân tộc thiểu số vùng núi tây nguyên Gia Lai.

Xem chi tiết

Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ xin gửi thông báo vận động này đến các Nhà Hảo Tâm, mỗi người một tấm lòng vàng hoan hỷ ủng hộ tài chính, phối hợp với Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ để đi phát quà từ thiện cho 500 em học sinh nghèo dân tộc thiểu số với chương trình từ thiện " Áo lạnh mùa đông đến các em học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Tây Nguyên "

Xem chi tiết

Đây là danh sách của các nhà hảo tâm ủng hộ trong quý 4 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018) của Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ

(Ghi chú: Kế tiếp đây Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ vận động từ thiện với chương trình : "Áo lạnh mùa đông đến các em học sinh nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Tây Nguyên" tặng 500 áo khoác lạnh đồng phục mùa đông cho các em học sinh nghèo dân tộc với tổng giá trị 42.500.000 vnd.)

Xem chi tiết

Hình ảnh phát quà tập viết sách tiếng Anh cho Tăng Ni Sinh Trung Cấp Phật Học tại Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Xem chi tiết

Dưới đây là hình ảnh hoạt động từ thiện của Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ hỗ trợ cho trường Mầm Non Từ Tâm Oanh Vũ trong dịp tổ chức phát quà trung thu cho các em năm 2018 và phát quà tập viết, sách tiếng Anh cho Tăng Ni Sinh Trung Cấp Phật Học tại Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết

Quỹ Từ Tâm Oanh Vũ
Báo cáo tổng kết hoạt động vừa qua.
Danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ
Anh Thạch ủng hộ 12.000.000 (mười hai triệu đồng ) tiền lót gạch ốp tường và gạch lót sân cơ sở mầm non Từ Tâm Oanh Vũ.......

Xem chi tiết

Lịch phật sự
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 298.411 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số video : 95 Video

Tổng số lượt xem video : 42.891 Lượt xem