Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: ĐĐ. Thích Phước Tiến

Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Giảng sư: ĐĐ. Thích Phước Tiến

390 xem