Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

Thiền là gì

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

772 xem

Trái Tim Mặt Trời

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

447 xem

Phép lạ của sự tĩnh thức

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

790 xem

Ái Ngữ và Nghệ thuật Lắng Nghe, 2018 Mới nhất

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

150 xem