Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Chuyên đề : Thiền

Hiểu về trái tim 1 - Thích Minh Niệm

Giảng sư: ĐĐ. Thích Minh Niệm

536 xem

Trái Tim Mặt Trời

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

554 xem

Phép lạ của sự tĩnh thức

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

922 xem

Ái Ngữ và Nghệ thuật Lắng Nghe, 2018 Mới nhất

Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh

233 xem