Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo
Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh
Chuyên đề: Thiền
255 lượt xem

Chia sẻ / bình luận

Video cùng chuyên mục

Thiền là gì

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

896 xem

Hiểu về trái tim 1 - Thích Minh Niệm

Giảng sư/chuyên đề: ĐĐ. Thích Minh Niệm

572 xem

Trái Tim Mặt Trời

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

575 xem

Phép lạ của sự tĩnh thức

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

956 xem

Ái Ngữ và Nghệ thuật Lắng Nghe, 2018 Mới nhất

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

256 xem