Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo
Giảng sư: Chùa bảo sơn
Chuyên đề: Hoạt động chùa Bảo Sơn
191 lượt xem

Chia sẻ / bình luận

Video cùng chuyên mục

Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

201 xem

Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai Phần 2

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

192 xem

Đăng đàn truyền Tỳ kheo ni giới (chuabaoson.vn)

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

186 xem

Lễ Rướt Giới Bổn Về Chùa Bảo Sơn Giới Trường Ni Giới.

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

198 xem

Lễ Thuyết U Minh Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

193 xem

NI LƯU ĐẤT VIỆT - NT. THÍCH NỮ HẠNH NGUYỆN | TÂM TỪ PHỔ HÓA

Giảng sư/chuyên đề: Chùa bảo sơn

117 xem