Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo
Giảng sư: HT. Thích Nhất Hạnh
772 lượt xem

Chia sẻ / bình luận

Video cùng chuyên mục

Thiền là gì

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

773 xem

Lý nhân duyên

Giảng sư/chuyên đề: Ht. Thích Thanh Từ

289 xem

Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Giảng sư/chuyên đề: ĐĐ. Thích Phước Tiến

274 xem

Từ Bi Hỷ Xả - HT Thích Thanh Từ

Giảng sư/chuyên đề: Ht. Thích Thanh Từ

568 xem

Trái Tim Mặt Trời

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

447 xem

Phép lạ của sự tĩnh thức

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

790 xem