Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo
Giảng sư: Ht. Thích Thanh Từ
750 lượt xem

Chia sẻ / bình luận

Video cùng chuyên mục

Thiền là gì

Giảng sư/chuyên đề: HT. Thích Nhất Hạnh

985 xem

Lý nhân duyên

Giảng sư/chuyên đề: Ht. Thích Thanh Từ

492 xem

Vì Sao Tu Hoài Không Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Giảng sư/chuyên đề: ĐĐ. Thích Phước Tiến

390 xem

Từ Bi Hỷ Xả - HT Thích Thanh Từ

Giảng sư/chuyên đề: Ht. Thích Thanh Từ

751 xem